Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

01/12/2020 80

Câu Hỏi:
Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo nuôi cấy phôi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X