Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì

01/12/2020 94

Câu Hỏi:
Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X