Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
Đáp án cần chọn là: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bản chất của thụ tinh là?

Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực và trứng của con cái để tạo thành cá thể mới.
hoặc:
Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp của hai bộ phận nhân đơn bội (n) trong giao tử tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n) có nguồn gốc từ bố mẹ ở hợp tử.

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

Thụ tinh ngoài diễn ra bên ngoài cơ thể con cái.
Nhắc lại lý thuyết:
Động vật sinh sản hữu tính có 2 hình thức thụ tinh : thụ tinh ngoài và thụ tinh trong
*Thụ tinh ngoài
- Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh, trong đó, trứng gặp tinh trùng và thụ tinh bên ngoài cơ thể con cái. Con cái đẻ trứng vào môi trường nước còn con đực xuất tinh dịch lên trứng để thụ tinh.

Thế nào là thụ tinh ngoài?

Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể con cái, con cái sẽ đẻ trứng vào môi trường nước sau đó con đực sẽ xuất tinh để thụ tinh cho trứng.

Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài, là vì

Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài, là vì cho hiệu suất thụ tinh cao

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép:

(1) Thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với một trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội 2n tạo nên tế bào nhân tam bội 3n

Trong những nhận định đã cho, có 4 nhận định đúng về thụ tinh kép đó là: 1, 2, 3, 4
Nhận định (5) Tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép. => Sai, vì thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín.

Cho các so sánh về mức độ tiến hóa sinh sản như sau (kí hiệu > là tiến hóa hơn)

I. Sinh sản hữu tính > sinh sản vô tính

II. Giao phối > tiếp hợp > tự phối

III. Thụ tinh trong > thụ tinh ngoài

IV. Đẻ con > đẻ trứng

V. Động vật lưỡng tính > động vật phân tính

Mức độ tiến hóa sinh sản

- sinh sản hữu tính → sinh sản vô tính.

Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính:

- Từ thụ tinh ngoài (cá chép) → thụ tinh trong (thỏ)

- Từ đẻ nhiều trứng (cá chép) → đẻ con (chó).

- Từ phôi phát triển qua biến thái (ếch) → trực tiếp (chim) → trực tiếp có nhau thai (thỏ)

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Động vật thụ tinh ngoài là: Cá chép

Giải thích:

- Cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ lớn sẽ tăng số lượng trứng được thụ tinh.

Thụ tinh ngoài là

Thụ tinh ngoài là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X