Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

01/12/2020 238

Câu Hỏi:
Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Việc nạo phá thai không phải là một trong những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X