Trắc nghiệm Ngữ văn 12 học kì 1 (có đáp án )

Bộ đề trắc nghiệm ôn tập kiến thức môn Ngữ văn lớp 12 học kì 1

Câu 1. Phần văn học Việt Nam trong SGK tập 1 gồm những tác phẩm thuộc thời kì nào?

A. 1900 – 1930

B. 1930 – 1945

C. 1945 – 1975

D. 1945 – hết thế kỉ XX

Câu 3. Tác phẩm nào viết theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn cách mạng?

A. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

B. Sóng (Xuân Quỳnh)

C. Đò Lèn (Nguyễn Duy)

D. Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

Câu 4. Tác phẩm nào sau đây không phải là văn nghị luận?

A. Tuyên ngôn Độc lập

B. Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng

C. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

D. Mấy ý nghĩ về thơ

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975?

A. Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ cho cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ

B. Nền văn học luôn hướng về đại chúng

C. Nền văn học có nhịp độ phát triển hết sức mau lẹ

D. Nền văn học có xu hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

Câu 7. Nhận định nào dưới đây khái quát được đúng và đầy đủ giá trị bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. “Tuyên ngôn Độc lập” là một vốn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận xuất sắc

B. “Tuyên ngôn Độc lập” là một văn kiện lịch sử vô giá, một bản án chế độ thực dân Pháp

C. “Tuyên ngôn Độc lập” là một mẫu mực về nghệ thuật lập luận, một bản án chế độ thực dân Pháp

D. “Tuyên ngôn Độc lập” là một áng văn chính luận xuất sắc, một mẫu mực về nghệ thuật lập luận

Câu 8. Chủ đề bài “Tây Tiến” của Quang Dũng là gì?

A. Cảm hứng lãng mạn về người lính Tây Tiến hào hùng và hào hoa

B. Cảnh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội mà mĩ lệ

C. Cuộc chiến đấu đầy cam go, gian khổ và vô cùng anh dũng của các chiến sĩ Tây Tiến

D. Tình yêu thiên nhiên, quan hệ gắn bó giữa người lính Tây Tiên với nhân dân

Câu 9. Chủ đề bài “Việt Bắc” của Tố Hữu là gì?

A. Thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc

B. Khúc tình ca về cách mạng và con người kháng chiến

C. Khúc hùng ca và tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

D. Tình cảm gắn bó keo sơn giữa các chiến sĩ cách mạng với đồng bào Việt Bắc, giữa quần chúng với lãnh tụ

Câu 12. Đoạn văn sau đây có những thuật ngữ khoa học nào?

   "Nói một cách tổng quát, ngữ nghĩa học hiện đại nghiên cứu không chỉ những ý nghĩa hiển ngôn mà cả những ý nghĩa hàm ẩn, nghiên cứu ý nghĩa không chỉ của các đơn vị có đoạn tính, mà cả của các yếu tô" không có đoạn tính, nghiên cứu ý nghĩa không chỉ của các đơn vị lập thành hệ thống mà cả của các hành vi sử dụng chúng, của những quan hệ giữa các đơn vị hệ thống với hoàn cảnh giao tiếp".
(Đỗ Hữu Châu, Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng)

A. Tổng quát, ngữ nghĩa học, hiện đại, hiển ngôn, hàm ẩn, đơn vị có đoạn tính, ý nghĩa, hoàn cảnh giao tiếp

B. Ngữ nghĩa học, hiển ngôn, hàm ẩn, đơn vị có đoạn tính, yếu tố không có đoạn tính, đơn vị lập thành hệ thống, hoàn cảnh giao tiếp

C. Ngữ nghĩa học, nghiên cứu, ý nghĩa, hệ thống, đơn vị, quan hệ, sử dụng, hoàn cảnh giao tiếp

D. Tổng quát, hiện đại, nghiên cứu, hệ thống, hiển ngôn, hàm ngôn, hoàn cảnh giao tiếp

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho phong cách ngôn ngữ khoa học?

A. Tính khái quát, trừu tượng

B. Tính truyền cảm, thuyết phục

C. Tính lí trí, lô-gic

D. Tính khách quan, phi cá thể

Câu 15. Đối tượng nghị luận ở Trung học phổ thông thường là những vấn đề nào?

A. Một hiện tượng đời sống, một vấn đề văn học, một bài thơ, một khổ thơ

B. Một tư tưởng, đạo lí, một hiện tượng đời sống, một bài thơ hoặc đoạn thơ, một tác phẩm văn xuôi hoặc đoạn trích, một ý kiến bàn về văn học

C. Một câu thành ngữ, tục ngữ, một cách ngôn, một bài thơ, một tác phẩm văn xuôi

D. Một ý kiến bàn về văn học, một tác phẩm văn xuôi, một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi hoặc đoạn thơ

đáp án Trắc nghiệm Ngữ văn 12 học kì 1 (có đáp án )

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10B
Câu 2BCâu 11B
Câu 3ACâu 12B
Câu 4CCâu 13B
Câu 5CCâu 14C
Câu 6CCâu 15B
Câu 7ACâu 16D
Câu 8ACâu 17A
Câu 9C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X