Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho phong cách ngôn ngữ khoa học?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho phong cách ngôn ngữ khoa học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X