Tác phẩm Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), Đất nước” (Nguyễn Khoa Điềm), Bên kia sông

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tác phẩm “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), “Đất nước” (Nguyễn Khoa Điềm), “Bên kia sông Đuống” (Hoàng Cầm), “Dọn về làng” (Nông Quốc Chấn), “Việt Bắc” (Tố Hữu), “Tiếng hát con tàu” (Chế Lan Viên) cùng viết về đề tài gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tác phẩm “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), “Đất nước” (Nguyễn Khoa Điềm), “Bên kia sông Đuống” (Hoàng Cầm), “Dọn về làng” (Nông Quốc Chấn), “Việt Bắc” (Tố Hữu), “Tiếng hát con tàu” (Chế Lan Viên) cùng viết về đề tài Đất nước

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X