Phần văn học Việt Nam trong SGK tập 1 gồm những tác phẩm thuộc thời kì nào?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phần văn học Việt Nam trong SGK tập 1 gồm những tác phẩm thuộc thời kì nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phần văn học Việt Nam trong SGK tập 1 gồm những tác phẩm thuộc thời kì 1945 – hết thế kỉ XX

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X