Chủ đề bài Tây Tiến” của Quang Dũng là gì?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chủ đề bài “Tây Tiến” của Quang Dũng là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chủ đề bài “Tây Tiến” của Quang Dũng là cảm hứng lãng mạn về người lính Tây Tiến hào hùng và hào hoa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X