Chủ đề bài Việt Bắc” của Tố Hữu là gì?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chủ đề bài “Việt Bắc” của Tố Hữu là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chủ đề bài “Việt Bắc” của Tố Hữu là khúc hùng ca và tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X