Dân tộc ta kháng chiến chống Pháp và quân can thiệp Mĩ khi nào ?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 20/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dân tộc ta kháng chiến chống Pháp và quân can thiệp Mĩ khi nào :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dân tộc ta kháng chiến chống Pháp và quân can thiệp Mĩ năm 1950.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X