Hành lang Đông - Tây do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh nào dưới đây?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 20/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

"Hành lang Đông - Tây" do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh nào dưới đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

"Hành lang Đông - Tây" do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X