Trắc nghiệm Hóa 8 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 24 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 24 Hóa 8 Tính chất của oxi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần
Câu 2. Đốt cháy hết 3,1 g photpho trong bình chứa oxi tạo ra điphotpho pentaoxit. Tính khối lượng oxit thu được
Câu 3. Cháy mạnh, sáng chói, không có khói là hiện tượng của phản ứng
Câu 4. Cháy trong oxi với lửa nhỏ có màu xanh nhạt, cháy trong không khí mãnh liệt hơn là hiện tượng của phản ứng
Câu 5. Cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột hòa tan được nước là phản ứng
Câu 6. Cho 0,56 g Fe tác dụng với 16 g oxi tạo ra oxit sắt từ. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng oxit sắt từ và cho biết chất còn dư sau phản ứng?
Câu 7. Tính chất nào sau đây oxi không có
Câu 8. Chọn đáp án đúng
Câu 9. Chọn đáp án đúng
Câu 10. Tính thể tích khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam C?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 24: Tính chất của oxi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7C
Câu 3BCâu 8C
Câu 4BCâu 9B
Câu 5ACâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X