Đốt cháy hết 3,1 g photpho trong bình chứa oxi tạo ra điphotpho pentaoxit. Tính

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đốt cháy hết 3,1 g photpho trong bình chứa oxi tạo ra điphotpho pentaoxit. Tính khối lượng oxit thu được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án D
$n_P=\frac{3,1}{31}=0,1 mol$
$4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$
$0,1 \rightarrow 0,05 mol$
${m}_{{{P}_{2}{O}_{5}}}= {0},{05}.{142} = {7},{1} {g}$

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X