Cháy mạnh, sáng chói, không có khói là hiện tượng của phản ứng

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cháy mạnh, sáng chói, không có khói là hiện tượng của phản ứng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X