Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án: A
$d_{{O_2}/kk}=\frac{32}{29} \approx 1,1$

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X