Tính thể tích khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tính thể tích khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam C?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án C
${C} + {O}_{2} → {C}{O}_{2}$
${n}_{C} = {3},{6}/{12} = {0},{3} {m}{o}{l}$
nhìn vào phương trình thấy số mol của C bằng số mol oxi phản ứng
⇒ ${V}_{O_2}$ = 0,3.22,4 = 6,72 l

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X