Trắc nghiệm Địa lí 11 bài 9 Nhật Bản phần 2 có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 bài 9 Nhật Bản phần 2.

Câu 1. Hạn chế lớn nhất trong phát triển công nghiệp Nhật Bản là
Câu 2. Hãng công nghiệp chế tạo nổi tiếng của Nhật Bản không phải là
Câu 3. Hãng sản xuất điện tử nổi tiếng của Nhật Bản không phải là
Câu 4. Hiện nay, kinh tế Nhật Bản đang phát triển như thế nào?
Câu 5. Khí hậu phía bắc Nhật Bản có đặc điểm là
Câu 6. Khí hậu phía nam Nhật Bản có đặc điểm là
Câu 7. Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là
Câu 8. Khu vực dịch vụ của Nhật Bản chiếm bao nhiêu phần trăm giá trị GDP (năm 2004)
Câu 9. Khu vực kinh tế quan trọng, chiếm 68% giá trị GDP của Nhật Bản (năm 2004) là:
Câu 10. Lãnh thổ Nhật Bản trải ra theo một vòng cung dài khoảng
Câu 11. Loại khoáng sản đáng kể nhất ở Nhật Bản là
Câu 12. Mỗi năm Nhật Bản có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ, là do
Câu 13. Mỗi năm ở Nhật Bản có bao nhiêu trận động đất lớn nhỏ
Câu 14. Môn võ truyền thống của Nhật Bản là
Câu 15. Một trong những đặc trưng nổi bật của người lao động Nhật Bản là:
Câu 16. Mùa đông đỡ lạnh, mùa hạ đỡ nóng, thường có mưa to và bão là đặc điểm khí hậu của
Câu 17. Mùa đông đỡ lạnh, mùa hạ đỡ nóng, thường có mưa to và bão là đặc điểm khí hậu của
Câu 18. Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của
Câu 19. Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của vùng khí hậu nào dưới đây của Nhật Bản?
Câu 20. Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là
Câu 21. Ngành công nghiệp chế tạo chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu?
Câu 22. Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản là
Câu 23. Ngành công nghiệp nào của Nhật Bản chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu
Câu 24. Ngành sản xuất vật chất của Nhật Bản có giá trị sản lượng đứng thứ hai thế giới là
Câu 25. Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do
Câu 26. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1952, nền kinh tế Nhật Bản
Câu 27. Ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản có tên là
Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do
Câu 29. Nguyên nhân chủ yếu làm cho các vùng biển quanh Nhật Bản có nhiều cá là do
Câu 30. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nền kinh tế Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao từ năm 1950 đến năm 1973?
Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản là do
Câu 32. Nguyên nhân chủ yếu nhất nào dưới đây làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản?
Câu 33. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm?
Câu 34. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư Nhật Bản?
Câu 35. Nhận định nào sau đây không đúng về kinh tế Nhật Bản?
Câu 36. Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất giúp ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là
Câu 37. Nhận xét nào sau đây không phải là nguyên nhân làm nên giai đoạn "Thần kì Nhật Bản" của nền kinh tế?
Câu 38. Nhật Bản chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm sản phẩm công nghệ tin học thế giới
Câu 39. Nhật Bản chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tổng số rôbôt của thế giới
Câu 40. Nhật Bản có lượng mưa lớn là do
Câu 41. Nhật Bản đã rút ngắn được khoảng cách và vươn lên dẫn đầu thế giới trong nhiều ngành kinh tế chủ yếu là do
Câu 42. Nhật Bản đã rút ngắn được khoảng cách và vươn lên dẫn đầu thế giới trong nhiều ngành kinh tế chủ yếu là do
Câu 43. Nhật Bản đứng đầu thế giới về sản xuất
Câu 44. Nhật Bản đứng hàng thứ mấy thế giới về thương mại
Câu 45. Nhật Bản đứng hàng thứ tư thế giới về
Câu 46. Nhật Bản đứng hàng thứ tư thế giới về thương mại không phải sau
Câu 47. Nhật Bản đứng hàng thứ tư thế giới về thương mại sau
Câu 48. Nhật Bản đứng thứ hai thế giới về
Câu 49. Nhật Bản không phải đứng thứ hai thế giới về
Câu 50. Nhật Bản là nước
Câu 51. Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?
Câu 52. Nhật Bản nằm trong khu vực hoạt động chủ yếu của gió nào sau đây?
Câu 53. Nhật Bản sản xuất khoảng bao nhiêu phần trăm lượng xe gắn máy của thế giới
Câu 54. Nhật Bản sản xuất khoảng bao nhiêu phần trăm sản lượng ô tô của thế giới
Câu 55. Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do
Câu 56. Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và núi lửa là do
Câu 57. Nhật Bản xuất khẩu bao nhiêu phần trăm số xe ô tô sản xuất ra
Câu 58.

Nhóm tuổi chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản năm 2005 là

Câu 59. Những năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm xuống nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do
Câu 60. Những năm 1973-1974 và 1979-1980, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào?
Câu 61. Nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất ở Nhật Bản là
Câu 62. Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế NHẬT BẢN là do
Câu 63. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng
Câu 64. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng
Câu 65. Núi Phú Sĩ nằm trên đảo nào dưới đây của Nhật Bản?
Câu 66. Nước chiếm khoảng 22% sản phẩm công nghệ tin học thế giới là
Câu 67. Nước chiếm khoảng 41% sản lượng tàu biển xuất khẩu của thế giới là

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 11 bài 9 Nhật Bản phần 2 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 35A
Câu 2CCâu 36A
Câu 3CCâu 37D
Câu 4BCâu 38A
Câu 5BCâu 39D
Câu 6BCâu 40B
Câu 7CCâu 41D
Câu 8CCâu 42D
Câu 9CCâu 43B
Câu 10BCâu 44C
Câu 11BCâu 45C
Câu 12BCâu 46B
Câu 13CCâu 47D
Câu 14DCâu 48D
Câu 15BCâu 49C
Câu 16BCâu 50B
Câu 17BCâu 51A
Câu 18ACâu 52A
Câu 19ACâu 53C
Câu 20BCâu 54B
Câu 21BCâu 55B
Câu 22ACâu 56C
Câu 23ACâu 57B
Câu 24BCâu 58C
Câu 25ACâu 59B
Câu 26ACâu 60A
Câu 27BCâu 61B
Câu 28ACâu 62C
Câu 29DCâu 63C
Câu 30BCâu 64C
Câu 31CCâu 65B
Câu 32DCâu 66D
Câu 33CCâu 67B
Câu 34A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X