Nhật Bản là nước

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhật Bản là nước

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản

Ý sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản: Nhật Bản là nước giàu khoáng sản.

Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là

Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là nghèo khoáng sản. 
Nhật Bản là đất nước nghèo khoáng sản, ngoài than, đồng ra thì các loại khác trữ lượng không đáng kể. Thiên tai (núi lửa, động đất, sóng thần) cũng là một khó khăn lớn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản.

Các đảo của Nhật Bản từ Nam lên Bắc là

Các đảo của Nhật Bản từ Nam lên Bắc là đảo Kiuxiu, đảo Xicôcư, đảo Hônsu, đảo Hôcaiđô.
Các đảo của Nhật Bản từ Nam lên Bắc

Hạn chế lớn nhất trong phát triển công nghiệp Nhật Bản là

Hạn chế lớn nhất trong phát triển công nghiệp Nhật Bản là thiếu nguyên, nhiên liệu bên ngoài.

Đảo chiếm 61% tổng diện tích đất nước Nhật Bản là

Đảo chiếm 61% tổng diện tích đất nước Nhật Bản là Hôn-su

Giải thích:

Hô-cai-đô là đảo lớn thứ hai của Nhật Bản, có diện tích khoảng 78.000 km². Kiu-xiu là đảo lớn thứ ba của Nhật Bản, với diện tích khoảng 36.000 km². Xi-cô-cư có diện tích khoảng 18.000 km² và là đảo lớn thứ tư.

Hạn chế chủ yếu nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là

Nghèo khoáng sản là hạn chế chủ yếu nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản.

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân khiến các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Hôn - su?

Ý dưới đây không phải là nguyên nhân khiến các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Hôn - su: 'Tài nguyên thiên nhiên giàu có'.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X