Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X