Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do: Mức tiêu thụ gạo trên đầu người giảm và năng suất lúa ngày càng cao.
Giải thích
Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm là do diện tích trước đây sử dụng để trồng lúa gạo đã được chuyển sang để trồng một số loại cây trồng khác.

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do Nhật Bản có xu hướng nhập khẩu gạo từ bên ngoài.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X