Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng Xi-cô-cư của Nhật Bản.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản hoàn toàn phát triển theo hướng thâm canh vì

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản hoàn toàn phát triển theo hướng thâm canh vì đất nông nghiệp quá ít, không có khả năng mở rộng. Thâm canh giúp tăng năng suất, sản lượng của cây trồng.

Dẫn chứng nào chứng minh cho nhận xét: "Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản"?

Dẫn chứng nào chứng minh cho nhận xét "Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản" là: Tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%.

Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là

Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là: Thâm canh, chú trọng năng suất và sản lượng.
Giải thích
Nông nghiệp Nhật Bản chỉ đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.
- Diện tích đất nôn nghiệp ít.
- Nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh để tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?

Nông nghiệp giữ vị trí thứ yếu trong nền kinh tế, vì: diện tích đất nông nghiệp nhỏ (chưa đầy 14% lãnh thổ) và ngày càng bị thu hẹp.

Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế NHẬT BẢN là do

Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế NHẬT BẢN là do : diện tích đất nông nghiệp quá ít.

Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng Xi-cô-cư

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X