Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 23/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp là: Động cơ → hệ thống truyền lực → máy công tác. Động cơ truyền momen quay đến máy công tác thông qua hệ thống truyền lực.

Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát:

Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát là phương án đơn giản nhất, chất lượng dòng điện cao và tốc độ quay động cơ bằng tốc độ máy phát.

Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát

Cấu tạo máy phát điện

Đâu là sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong?

Sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong: Động cơ đốt trong → hệ thống truyền lực → máy công tác

Cách khởi động nào sau đây thuộc hệ thống khởi động của động cơ đốt trong?

Cách khởi động thuộc hệ thống khởi động của động cơ đốt trong là: Hệ thống khởi động bằng tay, hệ thống khởi động bằng động cơ điện và hệ thống khởi động bằng động cơ phụ.

Động cơ đốt trong nối gián tiếp máy phát qua:

Động cơ đốt trong có thể nối gián tiếp với máy phát qua bộ truyền đai hoặc hộp số trong những trường họp không đòi hỏi dòng điện có chất lượng cao.

Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là:

Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen có công suất lớn, tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước, khởi động bằng tay hoặc động cơ xăng phụ, hệ số dự trữ công suất lớn.

Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:

Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là làm mát bằng nước.

Giải thích: Theo lí thuyết, động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có những đặc điểm sau:

- Thường là động cơ Điêzen
- Công suất không lớn, tốc độ quay trung bình
- Làm mát bằng nước.
- Khởi động bằng tay hoặc bằng động cơ phụ.
- Hệ số dự trữ công suất lớn.

Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:

Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là: Máy phay đất, máy cày, máy gặt... => Chọn phương án A.

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X