Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:

03/12/2020 82

Câu Hỏi:
Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X