Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:

03/12/2020 38

Câu Hỏi:
Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X