Dòng nào nêu không chính xác về nội dung thông tin chủ yếu của một văn bản quảng

08/12/2020 68

Câu Hỏi:
Dòng nào nêu không chính xác về nội dung thông tin chủ yếu của một văn bản quảng cáo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Nội dung thông tin chủ yếu của một văn bản quảng cáo không cần quá chính xác về chất lượng, u tín sản phẩm, quy trình công nghệ tạo sản phẩm.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X