Dòng nào có thể điền vào các chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:Văn bản quảng

08/12/2020 49

Câu Hỏi:
Dòng nào có thể điền vào các chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:
Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin, /.../ khách hàng về chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của /.../, /.../, làm cho họ /.../ mua hàng và sử dụng dịch vụ đó.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin, /thuyế phục/ khách hàng về chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của /sản phẩm/, /dịch vụ/, làm cho họ /thích/ mua hàng và sử dụng dịch vụ đó.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X