Dòng nào không nêu được ý bổ sung về mục đích của quảng cáo trong đời sống xã

08/12/2020 32

Câu Hỏi:
Dòng nào không nêu được ý bổ sung về mục đích của quảng cáo trong đời sống xã hội?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Dòng “Vì lợi ích của một hoạt động, một phòng trào xã hội rộng lớn.” không nêu được ý bổ sung về mục đích của quảng cáo trong đời sống xã hội

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X