Bạn chỉ cần ấn nút, mọi việc còn lại M. sẽ làm nốt.Phần văn bản quảng cáo bằng

08/12/2020 40

Câu Hỏi:
Bạn chỉ cần ấn nút, mọi việc còn lại M. sẽ làm nốt.
Phần văn bản quảng cáo bằng lời về một loại máy ảnh tự động trên đây đã sử dụng phương pháp trình bày nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Phần văn bản quảng cáo bằng lời về một loại máy ảnh tự động trên đây đã sử dụng phương pháp trình bày lập luận siêu ngắn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X