Quảng cáo có khả năng xuất hiện ở đâu?

08/12/2020 41

Câu Hỏi:
Quảng cáo có khả năng xuất hiện ở đâu?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Quảng cáo có khả năng xuất hiện ở tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng, phương tiện có thể.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X