Dòng nào không nêu đúng các yêu cầu cơ bản của văn bản quảng cáo?

08/12/2020 96

Câu Hỏi:
Dòng nào không nêu đúng các yêu cầu cơ bản của văn bản quảng cáo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Yêu cầu cơ bản của văn bản quảng cáo không cần thoả mãn về trí tuệ, cảm xúc.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X