Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)

Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 12 mã đề số 3 gồm 30 câu hỏi có đáp án giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới

Câu 2. Nilon - 6,6 là một loại

A. tơ axetat.

B. polieste.

C. tơ poliamit.

D. tơ visco.

Câu 4. X và Y $\left(M_{X}

A. 18%.

B. 26%.

C. 36%.

D. 27%.

Câu 7. Mô tả nào dưới đây là không đúng ?

A. Glucozơ và fructozơ đều có vị ngọt và đều ngọt nhiều hơn đường mía.

B. Glucozơ còn có tên gọi là đường nho, fructozơ được gọi là đường mật ong.

C. Glucozơ là chất rắn, dạng tinh thể, không màu, tan trong nước.

D. Glucozơ có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín; có khoảng 0,1% trong máu người.

Câu 8. Hợp chất X có công thức cấu tạo: $CH _{3} CH _{2} COOCH _{3}$. Tên gọi của X là:

A. metyl axetat.

B. metyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

Câu 10. Thành phần chính trong nguyên liệu bông, đay, gai là

A. Glucozơ.

B. Tinh bột.

C. Fructozơ.

D. Xenlulozơ.

Câu 11. Cation $X^{+}$ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3 s^{2} 3 p^{6}$. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhómVIIIA.

B. Chu kì 4, nhóm IA.

C. Chu kì 3, nhóm IA.

D. Chu kì 3, nhóm VIIIA.

Câu 12. Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím hóa xanh.

B. phenolphtalein hoá xanh.

C. quì tím không đổi màu.

D. phenolphtalein không đổi màu.

Câu 17. Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2g $C O_{2}$ và $5,4 g H _{2} O$. X thuộc loại:

A. Este mạch vòng, đơn chức.

B. Este no, đơn chức.

C. Ese có một liên kết đôi C=C chưa biết mấy chức.

D. Este 2 chức, no.

Câu 23. Mật ong có vị ngọt đậm là do trong mật ong có nhiều:

A. fructozơ.

B. tinh bột.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 26. Một este có CTPT là $C_{3} H_{6} O_{2}$ , có phản ứng tráng gương với dung dịch $A g N O_{3} / N H_{3}$. CTCT của este đó là

A. $H C O O C_{3} H_{7}$

B. $C H_{3} C O O C H_{3}$

C. $H C O O C_{2} H_{5}$

D. $C_{2} H_{5} C O O C H_{3}$

Câu 28. Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin

A. $H_{2} N-C H_{2}-C O O H$

B. $H_{2} N-C H_{2}-C H_{2}-C O O H$

C. $H O O C-C H_{2} C H\left(N H_{2}\right) C O O H$

D. $C H_{3}-C H\left(N H_{2}\right)-C O O H$

đáp án Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 16 C
Câu 2 C Câu 17 B
Câu 3 A Câu 18 D
Câu 4 A Câu 19 D
Câu 5 C Câu 20 B
Câu 6 D Câu 21 C
Câu 7 A Câu 22 B
Câu 8 B Câu 23 A
Câu 9 D Câu 24 A
Câu 10 D Câu 25 C
Câu 11 B Câu 26 C
Câu 12 A Câu 27 C
Câu 13 B Câu 28 A
Câu 14 B Câu 29 B
Câu 15 D Câu 30 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X