A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers,

01/12/2020 186

Câu Hỏi:
Choose the best answer.
A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing ______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
temperature (n): nhiệt độ
water (n): nước
sea level (n): mực nước biển
pollution (n): sự ô nhiễm
=> A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing sea level.
Tạm dịch: Hiệu ứng nhà kính mạnh sẽ làm các đại dương nóng lên và làm tan chảy một phần sông băng, khiến cho mực nước biển tăng.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X