Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 1. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Xuất bản: 22/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 1. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên với hướng dẫn phần lý thuyết và giải đáp bài tập về nhà trang 21 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 4 thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

*Phép nhân

a.b = a + a + ... + a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số a) . (thừa số b)  = (tích d)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:a.(b + c) = a.b + a.c

Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu a nhân với một tổng của b và c thì ta lấy a nhân với b và lấy a nhân với c rồi cộng lại với nhau. 

Lưu ý:

- Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a.b = b.a = ab, 2.a = 2.a = 2a.

- Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2 . 5 = 10

4 . 25 = 100

8 . 125 = 1000

- Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là abc.

*Phép chia hết và phép chia có dư

Chia hai số tự nhiên: Cho hai số tự nhiên a  và b,  trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q  và r duy nhất sao cho:

  a = b.q + r  trong đó  \(0 ≤ r < b\)

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết:

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư.

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 1 trang 18 - 20)

Luyện tập: Câu 1 trang 19 Toán 6 Cánh Diều. Đặt tính để tính:

341 x 157

Giải

Ta có:

\(\begin{array}{r} &341 \\ &\times 157 \\ &\hline 2387 \\ &1705 \,\,\,\\ &341 \,\,\,\,\,\,\\ &\hline 53537 \end{array}\)

Vậy 341 x 157 = 53 537

Luyện tập: Câu 2 trang 19 Toán 6 Cánh Diều. Tính một cách hợp lí:

a) 250 . 1 476 . 4;

b) 189 . 509 - 189 . 409

Giải

a) 250 . 1 476 . 4 = (250 . 4) . 1 476 = 1 000 . 1 476 = 1 476 000

b) 189 . 509 - 189 . 409 = 189 . (509 - 409) = 189 . 100 = 189 000

Luyện tập: Câu 3 trang 19 Toán 6 Cánh Diều. Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Giải

Gia đình đó cần số ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày là:

105 . 10 = 1 050 (g) = 1,05 (kg)

Đáp số: 1,05  ki-lô-gam thức ăn.

Luyện tập: Câu 4 trang 20 Toán 6 Cánh Diều. Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

Giải

Ta có:

Luyện tập: Câu 4 trang 20 Toán 6 Cánh Diều.

Vậy 139 004 : 236 = 589

Luyện tập: Câu 5 trang 20 Toán 6 Cánh Diều. Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia:

5 125 : 320

Giải

Ta có:

Luyện tập: Câu 5 trang 20 Toán 6 Cánh Diều

Vậy 5125 : 320 = 16 dư 5

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 1 trang 21)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tìm các số thích hợp ở ?.....

Bài 2 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính một cách hợp lí:....

Bài 3 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Đặt tính rồi tính:....

Bài 4 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol....

Bài 5 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu xe nếu mỗi xe chở được 45 người?....

Bài 6 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp.....

Bài 7 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Ở Bắc Bộ, quy ước: 1 thước = \(24m^2\) , 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông....

Bài 8 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Sử dụng máy tính cầm tay.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 1. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM