Giải Toán 6 Cánh diều Bài 8 chương 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Xuất bản: 23/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 8 chương 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 36, 37 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 8 thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 8 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

- Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2

- Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 8 chương 1 trang 35, 36)

Hoạt động 1 trang 35 Toán lớp 6 Cánh diều

a) Thực hiện các phép tính: 10:2, 22:2, 54:2, 76:2, 98:2.

b) Nêu quan hệ chia hết của các số: 10, 22, 54, 76, 98 với số 2.

c) Nêu chữ số tận cùng của các số 10, 22, 54, 76, 98.

Giải:

a) 10 : 2 = 5;

22 : 2 = 11;

54 : 2 = 27;

76 : 2 = 38;

98 : 2 = 49

b) Ta nhận thấy các số 12, 22, 54, 76, 98 đều chia hết cho 2.

c, Các chữ số tận cùng của các số 10; 22; 54; 76; 98 lần lượt là 0; 2; 4; 6; 8

Luyện tập: Câu 1 trang 36 Toán lớp 6 Cánh diều . Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2?

Giải:

Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:

7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220

Luyện tập: Câu 2 trang 35 Toán lớp 6 Cánh diều. Từ các chữ số 1, 4, 8, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Giải:

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84

Hoạt động 2 trang 36 Toán lớp 6 Cánh diều.

a) Thực hiện các phép tính : 50:5; 65:5

b) Nêu quan hệ chia hết của các số 50; 65 với số 5.

c) Nêu chữ số tận cùng của các số 50; 65.

Giải:

a) 50 : 5 = 10;

65 : 5 = 13

b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

Luyện tập: Câu 3 trang 36 Toán lớp 6 Cánh diều. Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Giải:

Một số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 8 chương 1 trang 36, 37)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 36 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó:...

Bài 2 trang 36 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số \(\overline{212*}\) thỏa mãn mỗi điều kiện sau:...

Bài 3 trang 36 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:...

Bài 4 trang 37 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số: a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2;...

Bài 5 trang 37 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao: a) A = 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2;...

Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 8 chương 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM