Giải Toán 6 Cánh diều Bài 13 chương 1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Xuất bản: 27/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 13 chương 1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 57, 58 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 13 thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 13 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

- Định nghĩa:

+ Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

+ Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Kí hiệu:

+ BC(a;b) là tập hợp các bội chung của a và b.

+ BCNN(a;b)là bội chung nhỏ nhất của a và b.

Nhận xét:

+ x ∈ BC(a;b) nếu x ⋮ a và x ⋮ b

+ x ∈ BC(a;b;c) nếu x ⋮ a; x ⋮ b  và x ⋮ c

Chú ý:

Ta chỉ xét bội chung của các số khác 0.

b) Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong các trường hợp đặc biệt

Nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho là số lớn nhất đó.

Nếu a ⋮ b thì BCNN(a;b)= a

Với mọi số tự nhiên a và b ta có:

BCNN(a,1) = a;BCNN(a,b,1) = BCNN(a,b)

b. Cách tìm bội chung nhỏ nhất - BCNN

- Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố: Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau :

Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

- Cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất: Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

c. Ứng dụng bội chung nhỏ nhất vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu

Tìm mẫu chung của hai phân số:

Cách 1: Chọn mẫu chung cho hai phân số là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số đó.

Cách 2: Chọn bội chung bất kì khác 0 của 2 mẫu số đó.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 13 chương 1 trang 53 - 57)

Hoạt động 1 trang 53 Toán lớp 6 Cánh diều

a) Nêu một số bội của 2 và của 3 theo thứ tự tăng dần:

b) Tìm các số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai.

c) Xác định số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của 2 và 3.

Giải:

a)

Ta có bảng sau:

Giải hoạt động 1 trang 53 Toán lớp 6 Cánh diều
Một số bội của 202468101214161820
Một số bội của 3036912151821242730

b) Các số vừa ở hàng thứ nhất vừa ở hàng thứ 2 là: 0, 6, 12, 18.

c) Số nhỏ nhất khác 0 trong bội chung của 2 và 3 là: 6.

Luyện tập: Câu 2 trang 54 Toán lớp 6 Cánh diều. Nêu 4 bội chung của 5 và 9

Giải:

Bốn bội chung của 5 và 9 là: 40, 90, 135

Hoạt động 2 trang 54 Toán lớp 6 Cánh diều

a) Viết ba bội chung của 8 và 12 theo thứ tự tăng dần.

Một số bội của 808162432404856647280
Một số bội của 1201224364860728496108120

b) Tìm BCNN(8,12).

c) Thực hiện phép chia ba bội chung của 8 và 12 cho BCNN(8,12).

Giải:

a) Ba bội chung: 24, 48, 72.

b) BCNN(8,12) = 24.

c) Chia ba bội chung cho BCNN

24 : 24 = 1

48 : 24 = 2

72 : 24 = 3

Luyện tập: Câu 2 trang 55 Toán lớp 6 Cánh diều. Tìm tất cả các chữ số có hai chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN (a,b) = 300

Giải:

BCNN(a,b) = 300 => Tất cả các số có 3 chữ số là bội chung của a và b là: 300, 600, 900

Luyện tập: Câu 3 trang 56 Toán lớp 6 Cánh diều. Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27

Giải:

BCNN(12, 18, 27) = 108

Luyện tập: Câu 4 trang 57 Toán lớp 6 Cánh diều. Thực hiện phép tính:

\(\dfrac{11}{15}-\dfrac{3}{25}+\dfrac{9}{10}\)

Giải:

\(\begin{aligned} &\dfrac{11}{15}-\dfrac{3}{25}+\dfrac{9}{10} \\ &=\dfrac{11.10}{15.10}-\dfrac{3.6}{25.6}+\dfrac{9.15}{10.15} \\ &=\dfrac{110+18+135}{150} \\ &=\dfrac{227}{150} \end{aligned}\)

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 13 chương 1 trang 57, 58)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 57 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : a) Hãy viết các ước của 7 và các ước của 8. Tìm ƯCLN(7, 8).....

Bài 2 trang 57 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Quan sát hai thanh sau: a) Số 0 có phải là bội chung của 6 và 10 không? Vì sao?....

Bài 3 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 7 và 13;....

Bài 4 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Thực hiện phép tính sau:....

Bài 5 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5. Hãy tìm số còn lại......

Bài 6 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia....

Bài 7 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Lịch cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng một lần; tàu thứ hai cứ 12 ngày...

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 13 chương 1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM