Giải Toán 6 Cánh diều Bài 11 chương 1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Xuất bản: 24/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 11 chương 1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 46 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 11 thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 11 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

*Cách  tìm một ước nguyên tố của một số:

- Để tìm một ước nguyên tố của số tự nhiên n lớn hơn 1, ta có thể làm như sau: Lần lượt làm phép chia n cho các số nguyên tố theo thứu tự tăng dần: 2; 3; 5; 7; 11; 13;...

- Khi đó, phép chia hết đầu tiên cho ta số chia là một ước nguyên tố của n

*Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

- Viết các thừa số nguyên tố theo thứ tự từ bé đến lớn, tích các thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 11 chương 1 trang 44 - 45)

Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Cánh diều

a) Nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30

b) Tìm một ước nguyên tố của 91

Giải:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b) Một ước số nguyên tố của 91 là: 7

Luyện tập: Câu 1 trang 44 Toán lớp 6 Cánh diều

. Tìm một ước nguyên tố của 187

Giải:

Số 187 không chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 7

187 : 11 =17 => 187 = 11.17

Vậy một ước nguyên tố của 187 là: 11 (hoặc 17)

Luyện tập: Câu 2 trang 45 Toán lớp 6 Cánh diều

Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết rẽ nhánh và theo chiều dọc

Giải:

\(\begin{array}{l|l} 40 & 2 \\ 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}\)

Vậy 40 = 2. 2. 2. 5 = 2³.5

Luyện tập: Câu 3 trang 46 Toán lớp 6 Cánh diều. Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố

Giải:

\(\begin{array}{c|c} 450 & 2 \\ 225 & 3 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}\)

Vậy 450 = 2.3².5²

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 11 chương 1 trang 46)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299.....

Bài 2 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : a) Biết 400 = 24

. 52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố.....

Bài 3 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : a) Biết 2 700 = \(2^2 . 3^3 . 5^2 \). Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố.....

Bài 4 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : .Chỉ ra hai số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng ba ước nguyên tố....

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của nó.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 11 chương 1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM