Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 1. Thứ tự thực hiện các phép tính

Xuất bản: 23/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 1. Thứ tự thực hiện các phép tính với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 29 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức và trong một biểu thức có thể có dấu ngoặc thì:

a. Biểu thức không có dấu ngoặc.

+ Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa →  nhân và chia →  cộng và trừ.

b. Biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự :

() → [] → {}

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 1 trang 26 - 29)

Luyện tập: Câu 1 trang 26 Toán 6 Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức:

a) 507 - 159 - 59;

b) 180 : 6 : 3

Giải

a) 507 - 159 - 59 = 348 - 59 = 289

b) 180 : 6 : 3 = 30 : 3 = 10

Luyện tập: Câu 2 trang 27 Toán 6 Cánh diều

: Tính giá trị của biểu thức:

18 - 4 . 3 : 6 + 12

Giải

18 - 4 . 3 : 6 + 12 = 18 - 12 : 6 + 12

= 18 - 2 + 12

= 16 + 12

= 28

Luyện tập: Câu 3 trang 27 Toán 6 Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức:

43 : 8 . 32 - 52 + 9

Giải

43 : 8 . 32 - 52 + 9 = 64 : 8 . 9 - 25 + 9

= 8 . 9 - 25 + 9

= 72 - 25 + 9

= 47 + 9

= 56

Luyện tập: Câu 4 trang 28 Toán 6 Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức:

15 + (39 : 3 - 8) . 4

Giải

15 + (39 : 3 - 8) . 4 = 15 + (13 - 8) . 4

= 15 + 5 . 4

= 15 + 20

= 35

Luyện tập: Câu 5 trang 29 Toán 6 Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức:

35 - {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] - 2 . 10}

Giải

35 - {5 . [(16 + 12) : 4 + 3] - 2 . 10}

= 35 - {5 . [28 : 4 + 3] - 20}

= 35 - {5 . [7 + 3] - 20}

= 35 - {5 . 10 - 20}

= 35 - {50 - 20}

= 35 - 30

= 5

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 1 trang 29)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính giá trị của biểu thức: a) 2 370 - 179 + 21;....

Bài 2 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính giá trị của biểu thức: a) 143 – 12 . 5;....

Bài 3 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính giá trị của biểu thức: a) 32 . 53 + 92; ....

Bài 4 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : a) 32 – 6 . (8 – 23) + 18;....

Bài 5 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : .Tính giá trị của biểu thức: a) 9 234 : [3 . 3 . (1 + 83)]; ...

Bài 6 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Trên 1 cm2

mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010).....

Bài 7 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc; 3 chiếc quần soóc giá 95 000 đồng/chiếc....

Bài 8 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Cô Hồng mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc....

Bài 9 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 1. Thứ tự thực hiện các phép tính. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM