Giải Toán 6 Cánh diều Bài 1. Tập hợp

Xuất bản: 22/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 1. Tập hợp với hướng dẫn phần lý thuyết và giải đáp bài tập về nhà thuộc trang 7 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều] - Bài 1: Tập hợp thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập trang 7 SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 1. Tập hợp

1. Kiến thức cần ghi nhớ

*Một tập hợp ( gọi tắt là tập) bao gồm những đối tượng nhất định, những đối tượng đó được gọi là những phần tử của tập hợp mà ta nhắc đến.

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ.

Kí hiệu:

+) Ta thường đặt tên cho tập hợp bằng các chữ cái in hoa: A, B, C, D,...

*Cách cho 1 tập hợp

Để viết tập hợp thường có hai cách :

Cách 1:  Liệt kê các phần tử của tập hợp

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó

Chú ý:

+ Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu  “ ; ” (nếu có phần tử số) hoặc dấu “ ,”

+ Mỗi phần tử được liệt kê một lần , thứ tự liệt kê tùy ý.

+ Tập rỗng là tập hợp không có phần tử nào, kí hiệu ∅

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 1)

Câu 1 trang 6 Toán 6 Cánh diều Tập 1: Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10

Trả lời:

 

Tập hợp A là:

A = {1; 3; 5; 7; 9}

Câu 2  trang 6 Toán 6 Cánh diều Tập 1: Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈,∉ thích hợp vào chỗ trống:

a) Tháng 2 ........ H;

b) Tháng 4 ......... H;

c, Tháng 12 ....... H.

Trả lời:

H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày => H = {Tháng 4; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 11}

Vậy:

a) Tháng 2 ∉ H;

b) Tháng 4 ∈ H;

c, Tháng 12 ∉ H.

Câu 3  trang 7 Toán 6 Cánh diều Tập 1: Cho C = {x | x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp

Trả lời: 

Ta có C = {7; 10; 13; 16}

Câu 4  trang 7 Toán 6 Cánh diều Tập 1: Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020

Trả lời:

Gọi D là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020.

Ta có D = {0; 2}

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 1)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 7 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:....

Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Cho tập hợp A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu "∈","∉" thích hợp vào dấu ? :....

Bài 3 trang 8 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:....

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 1 trang 7: Tập hợp. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM