Giải Toán 6 Cánh diều Bài 10 chương 1. Số nguyên tố. Hợp số

Xuất bản: 24/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 10 chương 1. Số nguyên tố. Hợp số với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 42 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 10 thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 10 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1  và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Lưu ý:

- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số.

- Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của a khác 1 và khác a.

- Nếu số nguyên tố p là ước của số tự nhiên a thì p được gọi là ước nguyên tố của a.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 10 chương 1 trang 41, 42)

Luyện tập: Câu 1 trang 41 Toán lớp 6 Cánh diều. Cho các số: 11, 29, 35, 38.

Trong các số đó

a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Giải:

a) Các số: 11, 29 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b) Các số 35, 38 là hợp số. Vì có nhiều hơn 2 ước.

Luyện tập: Câu 2 trang 42 Toán lớp 6 Cánh diều. Tìm các ước nguyên tố của: 23, 24, 26, 27

Giải:

Các ước số nguyên tố của 23 là: 1, 23

Các ước số nguyên tố của 24 là: 3

Các ước số nguyên tố của 26 là: 1, 13

Các ước số nguyên tố của 27 là: 3

Luyện tập: Câu 3 trang 42 Toán lớp 6 Cánh diều. Viết hai số chỉ có ước nguyên tố là 3

Giải:

Hai số chỉ có ước nguyên tố là 3: 24, 27

Hoặc: Ta cũng có thể sử dụng các số khác thỏa mãn yêu cầu bài toán, ví dụ như các số: 81; 243;…

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 10 chương 1 trang 42, 43)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 42 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó: a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao? ....

Bài 2 trang 42 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50.....

Bài 3 trang 42 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Mỗi phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao? a) Một số tự nhiên không là số nguyên tố thì sẽ là hợp số....

Bài 4 trang 42 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70.....

Bài 5 trang 42 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Hãy viết ba số: a) Chỉ có ước nguyên tố là 2.....

Bài 6 trang 43 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Bạn An nới với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 10 chương 1. Số nguyên tố. Hợp số. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM