Giải Toán 6 Cánh diều Bài 12 chương 1. Ước chung và ước chung lớn nhất

Xuất bản: 24/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 12 chương 1. Ước chung và ước chung lớn nhất với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 51 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 12 thuộc Chương 1: Số tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 12 chương 1 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a) Ước chung và ước chung lớn nhất

Định nghĩa:

- Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

- Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Kí hiệu:

- ƯC(a;b) là tập hợp các ước chung của a và b.

- ƯCLN(a,b) là ước chung lớn nhất của a và b.

Nhận xét:

  • x ∈ ƯC(a;b) nếu a ⋮ x và b ⋮ x.
  • x ∈ ƯC(a;b;c) nếu a ⋮ x ; b ⋮ x và c ⋮ x.
  • ƯC(a;b) là tập hợp còn ƯCLN(a,b) là một số.

b) Cách tìm ƯCLN  trong trường hợp đặc biệt:

- Trong các số cần tìm ƯCLN có số nhỏ nhất là ước của những số còn lại thì số đó là ƯCLN cần tìm:

Nếu a ⋮ b thì ƯCLN (a;b) = b

- Số 1 chỉ có 1 ước là 1 nên với mọi số tự nhiên a và b ta có:

ƯCLN(a,1) =1 và ƯCLN(a,b,1)=1

c) Tìm ƯCLN bằng phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Muốn tìm ƯCLN của của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau :

Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Chú ý:

- Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.

- Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau.

d) Cách tìm ƯC từ ƯCLN

Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể làm như sau:

Bước 1 : Tìm ƯCLN của các số đó.

Bước 2 : Tìm ước của ƯCLN .

e) Hai số nguyên tố cùng nhau:

- Hai số nguyên tố cùng nhau là 2 số có ước chung lớn nhất bằng 1

- Phân số tối giản: a/b là phân số tối giản nếu ƯCLN(a,b) = 1

Chú ý: Rút gọn về phân số tối giản

  • Rút gọn phân số: Chia cả tử và mẫu cho ước chung khác 1 (nếu có) của chúng.
  • Đưa một phân số chưa tối giản về phân số tối giản: Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN(a,b).

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 12 chương 1 trang 47 - 50)

Luyện tập: Câu 1 trang 48 Toán lớp 6 Cánh diều

a) Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không? Vì sao?

b) Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Vì sao?

Giải:

a) Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước chung của 24 vừa là ước chung của 56.

b) Số 8 không phải là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước chung của 48 nhưng không phải là ước chung của 14.

Luyện tập: Câu 2 trang 48 Toán lớp 6 Cánh diều. Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63? Vì sao?

Giải:

Số 7 là ước chung của 14, 49, 63 vì 7 vừa là ước chung của 14 vừa là ước chung của 49 và 63.

Luyện tập: Câu 3 trang 49 Toán lớp 6 Cánh diều. Tìm tất cả các chữ số có hai chữ số là ước chung của a và b, biết rằng UCLN (a,b) = 80

Giải:

Vì ước chung của a và b đều là ƯCLN(a, b) = 80 nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 10, 16, 20, 40, 80.

Luyện tập: Câu 4 trang 50 Toán lớp 6 Cánh diều. Tìm ƯCLN của 126 và 162

Giải:

126 = 2.7.32

162 = 23.33

=> ƯCLN{126;162} = 2. 32 = 18

Luyện tập: Câu 5 trang 50 Toán lớp 6 Cánh diều. Hai số 24 và 35 có nguyên tố cũng nhau không? Vì sao?

Giải:

Hai số 24 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(24,35) = 1

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 12 chương 1 trang 51)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao?....

Bài 2 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Quan sát hai thanh sau:....

Bài 3 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong ba số sau đây:....

Bài 4 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126 và 150.....

Bài 5 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản....

Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Phân số 4/9 bằng các phân số nào trong các phân số sau....

Bài 7 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi.....

Bài 8 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48m, chiều rộng 42m.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 12 chương 1. Ước chung và ước chung lớn nhất. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM