Bài 43 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Bài 43 trang 53 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 43 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Tài liệu hướng dẫn giải bài 43 trang 53 sgk Toán 8 tập 2 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài 5 chương 4 phần đại số ôn tập chương 4: bất phương trình bậc nhất một ẩn đã được học trên lớp.

Đề bài 43 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức \(5 - 2x\) là số dương;

b) Giá trị của biểu thức \(x + 3\) nhỏ hơn giá trị của biểu thức  \(4x - 5\)

c) Giá trị của biểu thức \(2x +1\) không nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(x + 3\)

d) Giá trị của biểu thức \({x^2} + 1\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \({\left( {x - 2} \right)^2}\)

» Bài tập trướcBài 42 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 43 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có bất phương trình \(5 – 2x > 0\).

\(⇔5 > 2x\)

\(⇔ x < \dfrac{5}{2}\)

Vậy để \(5 - 2x\) là số dương thì \(x < \dfrac{5}{2}\)

b) Ta có bất phương trình: \(x + 3 < 4x - 5\)

\(⇔x - 4x < -5 - 3\)

\(⇔-3x < -8\)

\(⇔x > \dfrac{8}{3}\)

Vậy để cho \(x + 3\) nhỏ hơn \(4x - 5\)  thì \(x >\dfrac{8}{3} .\)

c) Ta có bất phương trình: \(2x +1 ≥ x + 3\)

\(⇔  2x - x ≥ 3 - 1 \)

\(⇔ x ≥ 2 \)

Vậy để cho 2x +1 không nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(x + 3\) thì \( x ≥ 2\)

d) Ta có bất phương trình: \({x^2} + 1 \leqslant {\left( {x - 2} \right)^2}\)

\(\eqalign{ & \Leftrightarrow {x^2} + 1 \le {x^2} - 4x + 4 \cr & \Leftrightarrow {x^2} - {x^2} + 4x \le 4 - 1 \cr & \Leftrightarrow 4x \le 3 \cr & \Leftrightarrow x \le {3 \over 4} \cr} \)

Vậy giá trị của biểu thức \({x^2} + 1\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \({\left( {x - 2} \right)^2}\)  thì \(x \leqslant \dfrac{3}{4}\)

» Bài tập tiếp theoBài 44 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 43 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ