Cách giải và đáp án bài 20 trang 43 trong sgk môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số

Xuất bản: 08/06/2018 - Cập nhật: 12/03/2021

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 20 trang 43 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Quy đồng mẫu thức.

Đề bài

Cho hai phân thức:

\(\frac{1}{{{x^2} - 3{\rm{x}} + 10}};\frac{x}{{{x^2} + 7{\rm{x}} + 10}}\)

Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng tỏ rằng có thể qui đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung là \(x^3 + 5x^2 – 4x – 20.\)

Lời giải đáp án:

Để chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức: \(x^3 + 5x^2– 4x – 20\) làm mẫu thức chung ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho.

Thật vậy, ta có:

\(x^3 + 5x^2 – 4x – 20 = (x^2 + 3x – 10)(x + 2)\)

\(= (x^2 + 7x + 10)(x – 2)\)

Nên MTC bằng: \(x^3 + 5x^2 – 4x – 20\)

\(\frac{1}{{{x^2} + 3{\rm{x}} - 10}} = \frac{{1(x + 2)}}{{({x^2} + 3{\rm{x}} - 10)(x + 2)}} = \frac{{x + 2}}{{{x^3} + 5{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}} - 20}}\)

\(\frac{x}{{{x^2} + 7{\rm{x}} + 10}} = \frac{{x(x - 2)}}{{({x^2} + 7{\rm{x}} + 10)(x - 2)}} = \frac{{{x^2} - 2{\rm{x}}}}{{{x^3} + 5{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}} - 20}}\)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM