Bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Bài 39 trang 53 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 39 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Bạn muốn giải bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập ôn tập chương 4: bất phương trình bậc nhất một ẩn khác

Đề bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a) \(-3x + 2 > -5\);

b) \(10 - 2x < 2\);

c) \( {x^2} - 5 < 1\);

d) \(|x| < 3\);

e) \( |x| > 2\);

f) \( x + 1 > 7 – 2x\).

» Bài tập trướcBài 38 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng định nghĩa nghiệm của bất phương trình: Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Thay \(x = -2 \)vào bất phương trình: \(-3x + 2 > -5\)

\(-3 .(-2) + 2 > -5   ⇔ 6 +2 > -5\,  ⇔ 8 > -5\) (khẳng định đúng).

Vậy \(x = -2\) là nghiệm của bất phương trình: \(-3x + 2 > -5.\)

b) Thay \(x = -2\) vào bất phương trình: \(10 - 2x < 2\) ta được:

\(10 - 2.(-2) < 2  ⇔ 10 + 4 < 2\,  ⇔ 14 < 2\) (sai)

Vậy \(x = -2\) không là nghiệm của bất phương trình: \(10 - 2x < 2 .\)

c) Thay \(x = -2\) vào bất phương trình \({x^2} - 5 < 1 \) ta được:

\({\left( { - 2} \right)^2} - 5 < 1 \Leftrightarrow 4 - 5 < 1 \Leftrightarrow  - 1 < 1\) (đúng)

Vậy \(x = -2\) là nghiệm của bất phương trình: \({x^2} - 5 < 1\)

d) Thay \(x = -2\) vào bất phương trình \(|x | < 3\) ta được:

\(|-2| < 3  ⇔ 2 < 3\) (đúng)

Vậy \(x = -2\) là nghiệm của bất phương trình: \(|x| < 3\).

e) Thay \( x = -2 \) vào bất phương trình \(|x|  > 2\) ta được:

\(|-2| > 2  ⇔ 2 > 2\) (sai)

Vậy \(x = -2\) không là nghiệm của bất phương trình \(|x| > 2.\)

f) Thay \(x = -2 \)vào bất phương trình \(x + 1 > 7 - 2x\) ta được:

\((-2) + 1 > 7 – 2.(-2) ⇔ -1 > 11\) (sai)

Vậy \( x = -2\) không là nghiệm của bất phương trình: \(x + 1 > 7 - 2x.\)

» Bài tập tiếp theoBài 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ