Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Bài 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 40 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ôn tập chương 4: bất phương trình bậc nhất một ẩn khác.

Đề bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) \(x - 1 < 3\);

b) \(x + 2  > 1\);

c) \(0,2x < 0,6\);

d) \(4 + 2x < 5\).

» Bài tập trướcBài 39 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(x - 1 < 3  ⇔ x < 1 + 3  ⇔ x < 4\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \,|\,x < 4} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 câu a
 

b) \(x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1\)

Vậy tập nghiệm \( S = \left\{ {x \,|\,x > -1} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 câu b
 

c) \(0,2x < 0,6  ⇔ 5.0,2.x < 5.0,6\,  ⇔ x < 3\)

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \,|\,x < 3} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 câu c
 

d) \(4 +2x < 5 \, ⇔ 2x < 5 -4 \, \Leftrightarrow 2x < 1\, ⇔ x < \dfrac{1}{2}\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \,|\,x < \dfrac{1}{2}} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 câu d
 

» Bài tập tiếp theoBài 41 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 40 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ