Writing Unit 6 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 18/11/2022 - Cập nhật: 22/11/2022 - Tác giả:

Writing Unit 6 lớp 7 Friends plus : A blog, với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 75 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 6 Survival phần Writing : A blog trang 75 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Writing Unit 6 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 75 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read Thanh’s blog. Who is the information in this blog for? What advice does Thanh give about school work? (Đọc blog của Thanh. Thông tin trong blog này dành cho ai? Thanh đưa ra lời khuyên gì về việc học ở trường?)

Câu 1 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

This blog is for students. There are some advice Thanh gives about school work:

(Blog này dành cho sinh viên. Thanh có một số lời khuyên về việc học ở trường:)

- Be friendly and positive (Thân thiện và tích cực)

- Join clubs (Tham gia câu lạc bộ)

- Stay confident (Hãy tự tin)

- Pay attention in class and do homework. (Chú ý trong lớp và làm bài tập)

- Dress well (Ăn mặc đẹp)

- Arrive on time for lessons (Đến đúng giờ học)

- Don't panic (Đừng hoảng sợ)

Dịch nghĩa đoạn blog:

Làm thế nào để tồn tại ở trường?

Trường học là một phần quan trọng của cuộc sống, vậy tại sao không tận hưởng nó? Đây là lời khuyên của tôi để tồn tại ở trường học.

• Bạn bè rất quan trọng, nhưng hãy tránh xa "những người có vấn đề". Nếu bạn thân thiện và tích cực, mọi người sẽ thích bạn.

• Tham gia các câu lạc bộ là một ý kiến hay. Bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn.

• Luôn tự tin và chỉ làm những gì phù hợp với bạn.

• Ăn mặc đẹp. Bạn có thể trông thật ngầu trong bộ đồng phục của mình!

• Đừng để bị tụt hậu với công việc của bạn. Bạn nên chú ý trong lớp và làm bài tập của bạn.

• Điều quan trọng là phải đến đúng giờ để làm bài.

• Đừng hoảng sợ! Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy hỏi giáo viên của bạn.

Câu 2 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Complete the Key Phrases with words from the blog (Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ từ blog)

Câu 2 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. join clubs

2. pay attention in class and do your homework

3. arrive on time for lessons

4. ask your teachers

CỤM TỪ KHÓA

Đưa ra lời khuyên

Bạn nên tham gia các câu lạc bộ.

Bạn nên chú ý trong lớp và làm bài tập của bạn.

Điều quan trọng là phải đến đúng giờ học.

Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy hỏi giáo viên của bạn.

Câu 3 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Cover the text. Can you remember the advice? Complete the sentences. Then read the text and check your answers. (Bao gồm các văn bản. Bạn có thể nhớ lời khuyên? Hoàn thành các câu. Sau đó, đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Câu 3 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. Be

2. Dress

3. get

4. panic

Dịch nghĩa:

Khẳng định

1 Hãy tự tin

2 Ăn mặc đẹp

Phủ định

3 Đừng chậm trễ với việc học của bạn.

4 Đừng hoảng sợ!

Câu 4 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Complete the imperative sentences with the verbs in the box (Hoàn thành các câu mệnh lệnh với các động từ trong khung)

Câu 4 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. Don't be afraid to say what you think. (Đừng ngại nói ra những gì bạn nghĩ.)

2. Don't worry about 'problem people'. (Đừng lo lắng về 'những người có vấn đề'.)

3. Organise your study time. (Tổ chức thời gian học tập của bạn.)

4. Don't arrive late for lessons. (Không đến muộn trong giờ học.)

Câu 5 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

Follow the steps in the Writing Guide. (Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết.)

Câu 5 trang 75 Tiếng Anh 7 Friends plus

HƯỚNG DẪN VIẾT

A NHIỆM VỤ

Viết một blog (60 - 80 từ) cho học sinh với tiêu đề Làm thế nào để tồn tại với bài tập về nhà.

B SUY NGHĨ VÀ KẾ HOẠCH

1 Học sinh gặp vấn đề gì với bài tập về nhà?

2 Khi nào bạn nên làm nó?

3 Bạn có thể làm gì nếu nó rất khó?

4 Bạn có thể nhận trợ giúp ở đâu?

5 Còn những ngày cuối tuần thì sao?

C VIẾT

Lời khuyên thiết thực

Đó là một ý tưởng tốt để …

Các vấn đề

Bạn nên… nếu…

D KIỂM TRA

  • Việc sử dụng mệnh lệnh của bạn
  • shouldshouldn’t
  • Điều kiện loại 1

Gợi ý trả lời:

Homework is an important part at school. Here are my tips for surviving homework.

- You should list your homework on a note everyday.

- Remember to do your homework after school everyday.

- If your homework seems hard, you can solve it with your friends or ask your teacher for help.

- Don’t panic! Be patient!

Dịch nghĩa:

Bài tập về nhà là một phần quan trọng ở trường. Đây là lời khuyên của tôi để tồn tại với bài tập về nhà.

- Bạn nên liệt kê bài tập về nhà vào một tờ giấy ghi chú hàng ngày.

- Nhớ làm bài tập sau giờ học hàng ngày.

- Nếu bài tập của bạn có vẻ khó, bạn có thể cùng bạn bè giải quyết hoặc nhờ giáo viên giúp đỡ.

- Đừng hoảng sợ! Kiên nhẫn!

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Writing Unit 6 Survival của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM