Ý nghĩa của quá trình nguyên phân là dựa vào sự kiện nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân là dựa vào sự kiện nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân là dựa vào sự kiện : Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ trong nguyên phân giúp 2 tế bào con có bộ NST giống hệt mẹ, duy trì được sự ổn định di truyền của loài.
Ý nghĩa của quá trình nguyên phân:
+ Quá trình nguyên phân xảy ra sẽ giúp sinh vật có thể được tăng trưởng và phát triển. Các nhiễm sắc thể trong quá trình này sẽ được phân phối đều cho các tế bào con sau mỗi chu kỳ.
+ Nguyên phân sẽ chịu trách nhiệm cho một hình dạng nhất định và cho sự tăng trưởng và phát triển theo đúng hình dáng của một chủ thể là người hay động vật. Nguyên phân sẽ giúp duy trì số lượng nhiễm sắc thể không bị thay đổi trong tất cả các tế bào cơ thể của mỗi một loại sinh vật.
+ Quá trình nguyên phân đối với sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân sẽ giúp làm tăng số lượng tế bào, từ đó quá trình nguyên phân cũng sẽ giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.
+ Ngoài ra, quá trình nguyên phân đối với sinh vật nhân thực đa bào này còn giúp cơ thể tái sinh những mô và cơ quan bị tổn thương, từ đó cũng đã góp phần mở ra cơ hội cho kĩ thuật nuôi cấy mô sống và ghép tạng.
+ Quá trình nguyên phân đối với các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, nguyên phân chính là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ. Người ta sẽ thường hay ưng dụng đặc điểm này của quá trình nguyên phân trong nuôi cấy mô tế bào, giâm, chiết, ghép cành đạt hiệu quả.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X