Mức độ duỗi xoắn của NST ở kì nào là ít nhất

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mức độ duỗi xoắn của NST ở kì nào là ít nhất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong nguyên phân, các NST đóng xoắn cực đại ở kì giữa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X