Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X