Ý nào sau đây về chưa chính xác về tác giả Quang Dũng?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây về chưa chính xác về tác giả Quang Dũng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X